Kompenzační cvičení pro dospělé

Cílem kompenzačního cvičení je, aby si každý osvojili správné provádění cviků a díky tomu předcházel zraněním.

Zaměřujeme se na dysbalance a snažíme se kompenzovat jednostranné zatížení těla.

Klademe důraz na zpevnění těla, zejména jeho středu.

U cvičících dbáme na prevenci zranění, abyste se sportu mohli věnovat bezpečně, dlouhodobě a bez bolesti.

Cvičení je vhodné pro dámy i pány všech věkových skupin.